-
Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Πως γίνεται η δειγματοληψία για εδαφολογική ανάλυση

Οδηγίες δειγματοληψίας εδάφους Οι παρακάτω οδηγίες δίνονται με σκοπό να ενημερωθούν οι καλλιεργητές αναφορικά με βασικές πληροφορίες της εδαφο-ανάλυσης και του τρόπου δειγματοληψίας εδαφών. Ο βασικός σκοπός της ανάλυσης εδάφους είναι: H διαπίστωση των βασικών χαρακτηριστικών του εδάφους, όπως το ph (όξινο ήαλκαλικό έδαφος), το ανθρακικό ασβέστιο, η μηχανική σύσταση (βαρύ ή ελαφρύ έδαφος), η […]

Κατάθεση πρότασης για το πρόγραμμα των Γεωργικών Συμβούλων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία χθες η υποβολή πρότασης για το Υπο-μέτρο 2.1 των Γεωργικών Συμβούλων. Μια απαιτητική υποβολή εν μεσω μιας φορτισμένης περιόδου, αφού έπρεπε να διαχειριστούμε ως γραφείο τόσο τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ όσο και την παρακολούθηση των άλλων προγραμμάτων, όπως τη συνέχιση υποβολής αιτημάτων πληρωμής για τα Σχεδια Βελτίωσης, τα αποτελέσματα των Νέων […]