-
Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Πως γίνεται η δειγματοληψία για εδαφολογική ανάλυση

Οδηγίες δειγματοληψίας εδάφους

Οι παρακάτω οδηγίες δίνονται με σκοπό να ενημερωθούν οι καλλιεργητές αναφορικά με βασικές πληροφορίες της εδαφο-ανάλυσης και του τρόπου δειγματοληψίας εδαφών.

Ο βασικός σκοπός της ανάλυσης εδάφους είναι:

  • H διαπίστωση των βασικών χαρακτηριστικών του εδάφους, όπως το ph (όξινο ήαλκαλικό έδαφος), το ανθρακικό ασβέστιο, η μηχανική σύσταση (βαρύ ή ελαφρύ έδαφος), η αγωγιμότητα (αλατότητα) και η οργανική ουσία.
  • Η εύρεση της περιεκτικότητας του εδάφους σε θρεπτικά και μικροθρεπτικά στοιχεία (επάρκεια ή ανεπάρκεια).
  • Η γνώση εάν τα παραπάνω στοιχεία στο έδαφος, καθώς και οι συγκεντρώσεις αυτών καλύπτουν τις απαιτήσεις των διαφόρων καλλιεργειών.

Έτσι είμαστε σε θέση να δώσουμε μια όσο το δυνατόν πιο ορθολογική λίπανση, ώστε οι καλλιέργειες να εφοδιάζονται μόνο με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και σε ποσότητες με τις οποίες να αποφεύγονται οι υπερλιπάνσεις που οδηγούν στην αύξηση του κόστους παραγωγής , στην επιβάρυνση του υπεδάφους και των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, αλλά και στην επιβάρυνση των καταναλωτών.

 

 

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Επιλέγουμε τουλάχιστον 15-20 τυχαία υποδείγματα εδάφους, ίσου όγκου, και βάθος 0-30cm. Τα υποδείγματα αυτά ανακατεύονται μεταξύ τους και το τελικό σύνθετο δείγμα, το οποίο θα σταλεί στο εργαστήριο πρέπει να είναι 1 κιλό. Τα υποδείγματα λαμβάνονται από θέσεις ακολουθώντας διαδρομή «Ζιγκ-Ζαγκ»

Εάν πρόκειται να εγκατασταθούν δένδρα ή αμπέλι, η παραπάνω διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί και στο βάθος 30- 60 cm, αποτελώντας ένα 2ο ξεχωριστό δείγμα

Στην περίπτωση που παρατηρούνται διαφοροποιήσεις σε χαρακτηριστικά όπως το χρώμα , η υφή, το ανάγλυφο της περιοχής και η βλάστηση διαιρέστε το σε ομοιόμορφες ζώνες. Σε κάθε μια ζώνη συλλέξετε ένα σύνθετο δείγμα.

 

2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Το δείγμα μπαίνει σε πλαστικές σακουλές. Σε κάθε σακούλα τοποθετείται έντυπο με τα στοιχεία του δείγματος γραμμένα με μολύβι.
Επιπρόσθετα κολλάμε μια ετικέτα και έξω από την σακούλα με τα στοιχεία του δείγματος. Χρησιμοποιείστε για το σκοπό αυτό μαρκαδόρο ανεξίτηλης γραφής.
Τα στοιχεία που αναγράφονται είναι το βάθος δείγματος, περιοχή αγροτεμαχίου και ημερομηνία δειγματοληψίας.
Στην περίπτωση που το δείγμα δεν σταλεί αυθημερόν για ανάλυση, θα πρέπει να διατηρηθεί στο ψυγείο σε θερμοκρασία 4-8ο C. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ψυγείο να αποθηκευτεί προσωρινά σε δροσερό και στεγνό μέρος.

*sos* Δεν αναμιγνύουμε δείγματα από διαφορετικά αγροτεμάχια ούτε από διαφορετικά βάθη.

*sos* Πριν την λήψη του εδάφους, να απομακρύνονται από την επιφάνεια τυχόν φύλλα, χόρτα κα βλαστοί.

 

3. ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ:

Πρέπει να αποφεύγεται η λήψη των δειγμάτων για 2 μήνες μετά την εφαρμογή λιπασμάτων ή άλλων πρόσθετων (κοπριά).

Πρέπει να αποφεύγεται η λήψη των δειγμάτων μετά από βροχή, χιόνι ή χαλάζι και μέσα σε διάστημα 5-10 ημερών από την εμφάνιση τέτοιων καιρικών φαινομένων.

Οι θέσεις δειγματοληψίας, πρέπει να απέχουν από τα όρια του χωραφιού, (δρόμους και γενικά από σημεία που χρησιμοποιούνται για μη γεωργική δραστηριότητα).

Όταν το σύστημά άρδευσης είναι κατάκλιση ή αυλάκια η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται στην ζώνη όπου γίνονται οι λιπάνσεις.

Όταν το σύστημά άρδευσης είναι ψεκασμός η δειγματοληψία να γίνει εντός της ζώνης διύγρανσης.

Όταν το σύστημά άρδευσης είναι με σταγόνες η δειγματοληψία πρέπει να γίνει στο μέσον της απόστασης από τον σταλαχτή μέχρι την άκρη της ζώνης διύγρανσης.

 

4. ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ;

Η δειγματοληψία του εδάφους είναι απαραίτητο να γίνεται σε τέτοια εποχή, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε να εφαρμοστούν τα λιπάσματα. Ειδικότερα για ποώδεις καλλιέργειες, όπως επίσης για την εγκατάσταση δένδρων ή αμπελιού, η κατάλληλη εποχή είναι αρκετά πριν την σπορά ή την φύτευση, ενώ για τις μόνιμες καλλιέργειες, το φθινόπωρο, ώστε η βασική λίπανση να μπορεί να εφαρμοσθεί νωρίς το χειμώνα.

Το δείγμα του εδάφους για ανάλυση λαμβάνεται από τον παραγωγό με βάση τις παραπάνω οδηγίες.

Οι παραπάνω οδηγίες δίνονται στο πλαίσιο της υλοποίηση του Υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» του ΠΑΑ 2014-2020

Κατεβάστε από εδώ τον οδηγό.

Φορέας Παροχής Γεργικών Συμβουλών

Φορέας Παροχής Γεργικών Συμβουλών