-
Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Κατάθεση πρότασης για το πρόγραμμα των Γεωργικών Συμβούλων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία χθες η υποβολή πρότασης για το Υπο-μέτρο 2.1 των Γεωργικών Συμβούλων. Μια απαιτητική υποβολή εν μεσω μιας φορτισμένης περιόδου, αφού έπρεπε να διαχειριστούμε ως γραφείο τόσο τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ όσο και την παρακολούθηση των άλλων προγραμμάτων, όπως τη συνέχιση υποβολής αιτημάτων πληρωμής για τα Σχεδια Βελτίωσης, τα αποτελέσματα των Νέων […]